Disclaimer

Disclaimer en gebruiksvoorwaarden

betreffende de website www.pinart.be  (juli 2017)

Deze website is eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijnen Pin’Art, met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 41a, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer 0869.958.455, RPR Brussel nederlandstalig, IBAN BE 64 0014 4160 9552, hello@pinart.be, tel.  +32(0)15.20.75.85, met als contactpersoon Vincent Van Leemputten (hierna genoemd ‘Pin’Art’).

 

De website is openbaar en bevat algemene informatie over Pin’Art en de producten die we aanbieden en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Pin’Art behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is.

 

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van het concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, foto's, animaties, de audiovisuele werken, muziek, merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan Pin’Art of aan de andere entiteiten waarmee Pin’Art een licentie voor het gebruik ervan is overeengekomen. Door op deze site te surfen verkrijgt u hier geen enkel recht op.

 

Pin’Art staat u echter steeds toe deze website te gebruiken, de informatie te raadplegen en te kopiëren in uw persoonlijk, privaat en exclusief belang. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Pin’Art, is de gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, van deze website en zijn inhoud, onder welke vorm ook, op eender welke wijze, strikt verboden.

 

Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

 

2. Beperking van aansprakelijkheid

Pin’Art levert grote inspanningen opdat de online catalogus en de via de webwinkel ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, onvolledig of niet up-to-date zou zijn, of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pin’Art de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pin’Art niet. Pin’Art is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pin’Art is evenmin aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site.

Pin’Art geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Pin’Art kan tevens in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de toegang of het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of dat Pin’Art de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Pin’Art verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud, rechtmatigheid of  andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud, rechtmatigheid of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De inhoud van de site (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving door Pin’Art gewijzigd of aangevuld worden.

Wanneer u specifieke vragen heeft over een product (kenmerken, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze, etc.) of onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, verzoeken wij u om contact op te nemen met Pin’Art via de contactgegevens zoals hierboven vermeld.

 

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De rechtbanken van het arrondissement Brussel nederlandstalig zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden ontstaan met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »